Chiếc BMW X6 vừa xuất xưởng khách hàng đã ủng hộ luôn dịch vụ phủ nano bảo vệ kính xe hơi với Nano Glass Care